televizionna kula

Deutsch lernen für den Beruf

Комуникация на работното място

  • Предпоставки: Познания по немски език на ниво Zertifikat Deutsch.
  • Учебна цел: Zertifikat Deutsch fur den Beruf.

Учебникът съдържа препоръчаната структура на курс за Zertifikat Deutsch für den Beruf и покрива от страна на съдържание и форма всички комуникативни ситуации в бизнеса.

Deutsch lernen für den Beruf“ формира следните умения:

  • стратегии за разбиране (при слушане и четене);
  • техники на писане (писмо с ключови думи, писмо с текстови градивни елементи, бележки);
  • лексика и граматика на бизнес езика и устна комуникация в професионалното ежедневие (официална и полуофициална).

Arbeitsbuch Deutsch lernen für den Beruf (работна тетрадка)

Комуникация на работното място
Работната тетрадка се ориентира тематично и по степен на трудност към учебника. Упражненията за лексика, структурите, писменото изразяване допринасят за повторение и задълбочаване на изучения материал.