FreeGreatPicture.com-49333-pupils

Tamtam

Първи контакт с немски език за деца на възраст 6-7 години, които тъкмо се учат да четат и пишат на своя роден език.

  • Цели: Езиковият курс запознава по забавен начин с немския език. Въвеждат се буквите на латинската азбука.
  • Концепция: Курсът съдържа игри, песни, забавни истории, диалози, истории за слушане и рими. Усвояват се прости изразни средства, които децата могат да използват в различни ситуации. Интегрирани са упражниния за произношение. Работната тетрадка е разделена на 24 кратки единици, съдържащи: картини, песни и материал за изразяване.

Tamburin

Немски за деца
Курсът е предназначен за деца от 7 до 10 г. без предварителни познания.

Децата са любопитни, активни, те искат да учат с всички сетива. Картинки, игри, апликации, песни, рими и ритмични текстове подтикват децата за участие в разговори. Децата на тази възраст искат не само да разбират чуждия език, но и да си служат с него.

  • Концепция: Активността на децата е основната цел на обучението. Учителят изпълнява ролята на помощник в урока: той въвежда само новия езиков материал и новите техники за упражняване. Децата са основната движеща сила в урока. Упражненията и игрите се правят от учениците групово или по двойки.

Учебниците се отличават с цветни, пълни с идеи илюстрации, които съдържат висока мотивационна стойност. Цветни детски рисунки улесняват разбирането на езика и подтикват децата към общуване.

  • Избор на теми: Темите се ориентират към нуждите и обкръжението на децата. В края на учебника се разглеждат годишните времена и немски празници и обичаи.
  • Език: Езикът е автентичен, съобразен с възрастта.
    Движение, игри, музика, рими и ритъм: разнообразни, сменящи се форми за упражнения поддържат езиковата активност на децата.
    Системата предлага записи на текстове за слушане и песни, както и упражнения за произношение.

Учебна тетрадка: Учебната тетрадка предлага разнообразие от форми за упражнения за интензивиране и диференциране на работата в час и в къщи. Упражненията от работната тетрадка са свързани смислово и граматически с упражненията и текстовете от учебника.