knigiИндивидуално обучение

Индивидуалната подготовка се провежда в удобно за курсистите време при предварително уточнена програма, съобразена с моментното ниво на владеене на езика.

Уточтяваме начална и крайна дата и време за провеждане на занятията. Препоръчваме блок от 2 (два) астрономични – 60 минутни часа.


Предплащат се 10 (десет) астрономични часа.