Подготовка за изпити


pisalka 1. Подготовка за изпити в Гьоте институт:

ZD (Zertifikat Deutsch ) – изисква завършено ниво Themen 3
ZMP (Zentrale Mittelstufenprufung) – изисква завършено ниво EM 3 (Abschlusskurs)
ZOP (Zentrale Oberstufenprufung) – изисква завършено ниво Oberstufe “Auf neuen Wegen”


                  2. Подготовка за кандидатстудентски изпити:

Test DaF – изисква завършено ниво C1
DSH – изисква завършено ниво C1

  • Подготовката за всички изпити по немски език е индивидуална.
  • Подготовката за изпит е не по – малко от 20 (двадесет) астрономични часа в рамките на които се извършва обучение по учебници и помощни материали, съдържащи примерни изпитни постановки.