Подготовка за изпити


pisalka 1. Подготовка за изпити в Гьоте институт:

Zertifikat B1 – изисква завършено ниво B1
Zertifikat B2  – изисква завършено ниво B2
Zertifikat C1  – изисква завършено ниво C1


                  2. Подготовка за кандидатстудентски изпити:

Test DaF – изисква завършено ниво C1
DSH – изисква завършено ниво C1

  • Подготовката за всички изпити по немски език е индивидуална.
  • Подготовката за изпит е не по – малко от 20 (двадесет) астрономични часа в рамките на които се извършва обучение по учебници и помощни материали, съдържащи примерни изпитни постановки.