Themen aktuell

image tn1Системата е предназначена за възрастни начинаещи в курсовете за “Grundstufe”към висшите училища, Гьоте итститутите, университетите, частните езикови училища и други институции, които провеждат курсове по немски като чужд език. Не са необходими предварителни познания по езика.

Учебна цел: Комуникация в ситуации от ежедневието; активно участие в разговори по интересни теми; работа с леки литературни и фейлетонни текстове, както и със специализирани текстове.

Концепция: Учебно пособие с комуникативна насоченост, т.е. упражнява автентични разговори и разработва изразни средства, които са особено важни за една гладка комуникация в ежедневието. Упражнения за сръчност са заложени в една систематична прогресия от лексически и граматически структури. Особено внимание се обръща на упражненията за слушане и четене с разбиране чрез специално подбрани и обработени текстове за слушане и четене.
Граматическите структури се извеждат индуктивно от текстовете. Граматически обобщаващи таблици улесняват бързата ориентация във вече изучения материал.Чрез многобройнни упражнения и контролни тестове се постига сигурно овладяване на лексиката. Учебното пособие обхваща общо 20 урока, разпределени в 2 части – 2 нива. Всяка част съдържа учебник, учебна тетрадка и 2 касети.


Themen neu – Zertifikatsband

image tnsdЕдно ново учебно пособие, водещо директно към новия “Zertifikat Deutsch” като алтернатива към Themen neu 3. В този учебник формите на упражненията отговарят на изпитните форми за “Zertifikat Deutsch”. Във всеки урок се подготвя една част от изпита. Граматическият материал от “Themen aktuell 1 и 2” се повтаря систематизирано и разширява с оглед на материала за “Zertifikat Deutsch”. В края на всеки урок се намира образец за даден изпитен компонент с коментари и съвети.
Като допълнение към многобройните упражнения за слушане с разбиране всеки урок завършва с една забавна история, която запознава учащите с ежедневието на трима млади хора в едно общежитие.
Работната тетрадка съдържа, както при Themen aktuell лексически и структурни упражнения. В края на учебника се предлага модел за изпита Zertifikat Deutsch.
Към учебника и учебната тетрадка се предлагат и 3касети.


 Em

Учебник в 3 части

image001 image002 image003

Системата от 3 части е изградена върху прегледни систематизирани модули. Преподавателите и учащите могат да си изготвят индивидуална програма за курса. Те могат да разработват учебника както страница по страница, така и да избират теми от него според интереса на учащите. Така “em” предлага материал за много индивидуални планове за провеждане на курс.

 

 

Предпоставка:Добри познания от Grundstufe
Учебна цел: Zentrale Mittelstufenprufung
Концепция:Учебникът е разделен на тематично структурирани уроци, включващи следните градивни единици: четене, слушане, писане, говорене, лексика, техника на учене, граматика, упражняване на произношението.

 • Четене
  Многобройни автентични текстове като база за разработване на различни стилове за четене.
 • Слушане
  Разнообразна програма с текстове за слушане, между които автентични интервюта, радиопредавания, литературни сцени.
 • Писане
  Системно упражняване в писане; както поводи, близки до реалността така и творчески задачи.
 • Говорене
  Различни ситуации, близки до реалността; изразни средства за подобряване на идиоматиката; стратегии на говорене.
 • Лексика
  Систематична и свързана с контекст работа с думи.
 • Граматика
  Свързана с текстовете граматика, прегледно обобщена в края на всеки урок.
 • Техника за учене
  Съвети и задачи за самостоятелно учене и работа.
 • Упражняване на произношението
 • Фонетична програма към всеки урок.

 • em Brückenkurs улеснява прехода между Grund- и Mittelstufe; преговор, затвърждаване и разширяване на материала от Grundstufe.
 • em Hauptkurs за учащи, завършили успешно Grundstufe.
 • em Abschlusskurs разширява материала от Mittelstufe; целенасочена подготовка за новия Zentrale Mittelstufenprufung. 
  Всеки учебник е придружен с учебна тетрадка и касети